دل نوشته

انتظار، زیباترین ترنم روزگار

 هر صبح و شام، بلکه لحظه به لحظه، باید در انتظار مقدم فرخنده‏اش نشست؛ چرا که رستن از تمام بدی‏ها و دل بستن به تمام خوبی‏ها جز با ظهور مقدس او ممکن نیست انتظار ظهور، آمادگی برای رهیدن از تمام زشتی‏ها و رسیدن به تمام زیبایی هاست. انتظار ظهور، آرزومندی برای تحقق تمام فضیلت‏ها و شرافت‏ها است. انتظار ظهور، چشمداشت رهایی از ظلم و بیداد و تحقق عدل و داد است. انتظار ظهور، تجدید قوا برای تحولی عظیم و انسانی است. انتظار ظهور، حرکتی پرشتاب به سوی حیاتی پاک و نورانی است.

 


/ 0 نظر / 20 بازدید