ایستگاه صلواتی

کانون فرهنگی جوانان عاشورایی به همت جوانان عاشق امام حسین(ع)اقدام به بر پایی ایستگاه صلواتی کردنددر این ایسنکاه علاوه برپذیرایی از عزادران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
5 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
4 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
4 پست