ظهور

«بعضی‌ها در طولانی شدن غیبت مشارکت می‌کنند ولی بعضی‌ها در نزدیک شدن ظهور، مشارکت می‌کنند. بعضی‌ها مقدمه‌ساز ظهور هستند ولی بعضی‌ها تقویت‌کننده‌ی همین وضع موجود و تداوم بخش دوران غیبت هستند. هر یک از ما باید این سؤال را از خودمان بپرسیم: آیا ما تاکنون کاری کرده‌ایم که موجب تأخیر در امر فرج شده باشد؟ آیا به سهم خودمان در طولانی شدن غیبت مشارکت کرده‌ایم

/ 1 نظر / 25 بازدید
@

مطالب شما خوب است اما کم است