پست های ارسال شده در مهر سال 1392

بازدید یکی ازنمایندگان مراجع تقلید از کانون فرهنگی هنری جوانان عاشورایی

بازدید نماینده حضرت ایت الله العظمی وحید خراسانی از امکانات وفعالیتهای کانون فرهنگی هنری جوانان عاشورایی حضرت ایت الله ابراهیمی نژاد نماینده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 55 بازدید