سوالی در باره امام زمان

محل زندگی امام زمان(عج) کجاست؟

قبل از جواب، لازم است این نکته بیان شود که آیا منظور از غیبت حضرت حجت(ع) غیبت شخصی است، یعنی آن حضرت به گونه‏ای زندگی می‏کند، هیچ گاه با مردم در تماس نیست و امکان ندارد کسی مکان ایشان را پیدا کند یا اینکه منظور از غیبت امام، غیبت عنوانی است، بدین معنا که حضرت با مردم حشر و نشر دارد با آنان زندگی می‏کند لکن به گونه ناشناس، او مردم را می‏شناسد ولی مردم ایشان را نمی‏شناسند. در عین حال مکانی را برای سکونت برگزیده است. روایاتی که در این مورد وجود دارد چند دسته است.

. برخی از روایات محل خاصی را تعیین نمی‏کند و جایگاه آن حضرت را در بیابانها و کوهها معرفی می‏کند. که از آن جمله حدیثی است که امام(ع) به پسر مهزیار می‏فرماید: «... پدرم امام حسن(ع) از من پیمان گرفت... و فرمان داد که برای سکونت کوه‏های سخت و سرزمینهای خشک و دور دست را برگزینیم»، (کتاب الغیبه/شیخ طوسی/صفحه 266/نقل از کتاب چشم به راه مهدی(ع)/جمعی از نویسندگان حوزه، ص 350).

2. دسته‏ای روایات است که منطقه خاصی را به عنوان محل سکونت آن حضرت نام می‏برند. الف: مدینه طیبه؛ «ابی بصیر می‏گوید از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود: صاحب الزمان را عزلت و غیبتی است... که خوب جایگاهی است مدینه طیبه» ب: کوه رضوی؛ در بعضی از روایات جایگاه آن حضرت را در غیبت صغری و کبری کوه رضوی دانسته است. ج: کوه ذی طوی ؛ (جائی است در پیرامون مکه)، (همان).

3. در بعضی از روایات برای آن حضرت جایگاه خاصی را نام نمی‏برد، ولی وی را به عنوان فردی که با مردم حشر و نشر دارد و به گونه ناشناس زندگی می‏کند معرفی می‏نماید. بنابراین بین این روایات تضاد و تنافی نیست؛ و نام بردن مکان خاص با زندگی به شکل ناشناس قابل جمع است و در حال ضرورت و نیاز امری است طبیعی و موافق با اصل تقیه.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک شود:

1. چشم به راه مهدی(ع)، جمعی از نویسندگان مجله حوزه

2. دادگستر جهان، ابراهیم امینی.

در پایان سؤالات شما پیرامون امام مهدی(عج) متذکر باید شد:

1. دانستن مکان سکونت حضرت(عج) یا مسئله ازدواج و فرزندان آن حضرت در سعادت آدمی مؤثر نیست. 2. معلوم شدن مکان حضرت و حتی فرزندان و همسران حضرت با فلسفه غیبت منافات دارد پس حکمت غیبت اقتضا می‏کند که مسئله سکونت، ازدواج و فرزندان حضرت در ابهام باشد. 3. آنچه بر مؤمن لازم است، تلاش در جهت پالایش روحی و فکری خود برای آمادگی درک فیض حضور آن وجود مبارک است.

/ 0 نظر / 25 بازدید